دانلود

سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی سال ۸۷ و ۸۸

سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی سال ۸۷ و ۸۸

  ۲۳۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

دروس عمومی

۲۰ سوال کامپیوتر، ۲۸ سوال هوش و ریاضیات

۱۲ سوال اطلاعات عمومی و ادبیات، ۱۵ سوال زبان انگلیسی

دروس اختصاصی

۳۶ سوال اختصاصی رشته های رایانه، برق، آمار

۲۵ سوال ویژه رشته های رایانه سخت افزار و نرم افزار

۲۵ سوال ویژه رشته آمار کاربردی

۲۵ سوال ویژه رشته حقوق قضایی

۴۳ سوال ویژه رشته های حسابداری، علوم بانکی

علوم اقتصادی(نظری، کشاورزی، بازرگانی)، امور مالی و مالیاتی

قیمت ۴۰۰۰ تومان

pardakht-150x50

پاسخ دهید