دانلود

سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال ۸۷ مقطع کارشناسی

سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال ۸۷ مقطع کارشناسی 

(پیشنهاد ویژه براي كليه استخدام هاي بانك ها)

۲۳۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

این مجموعه شامل :

۲۵ سوال ادبیات فارسی، ۲۵ سوال معارف اسلامی و اطلاعات عمومی

۲۵ سوال زبان انگلیسی

سوالات ویژه رشته های مدیریت ( دولتی، بازرگانی ، صنعتی ، مالی ، بانکداری)

سوالات مشترک رشته های مدیریت

سوالات ریاضی ویژه بانکداری ۱۵ سوال

سوالات مدیریت ۴۰ سوال

زبان انگلیسی مدیریت ۵ سوال

سوالات ویژه رشته حسابداری ۳۰ سوال

سوالات ویژه رشته علوم اقتصادی ۳۰ سوال

سوالات ویژه رشته رایانه ( نرم افزار و سخت افزار) ۲۰ سوال

سوالات ویژه رشته ریاضي و آمار ۲۵ سوال

۲۵ سوال ریاضیات، ۱۰ سوال اطلاعات عمومی و رایانه،

قیمت ۴۰۰۰ تومان

pardakht-150x50

پاسخ دهید