دانلود

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران

سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران سال ۸۷ مقطع کارشناسی
۲۴۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

20 سوال معارف اسلامی ، ۲۰ سوال ادبیات فارسی،

۲۰ سوال ریاضی و هوش ، ۲۰ سوال زبان انگلیسی

۲۰ سوال ویژه رشته حسابداری

۲۰ سوال ویژه رشته حقوق

۲۰ سوال ویژه رشته کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

۲۰ سوال ویژه رشته آمار

۲۰ سوال ویژه رشته علوم اقتصادی

۲۰ سوال ویژه رشته مدیریت

۲۰ سوال ویژه رشته مهندسی صنایع

۲۰ سوال ویژه سایر رشته ها

قیمت 5000 تومان

pardakht-150x50سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران سال ۸۷ مقطع کاردانی
۲۴۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

20 سوال معارف اسلامی ، ۲۰ سوال ادبیات فارسی،

۲۰ سوال ریاضی و هوش ، ۲۰ سوال زبان انگلیسی

۲۰ سوال ویژه رشته حسابداری

۲۰ سوال ویژه رشته کامپیوتر ( سخت افزار و نرم افزار)

۲۰ سوال ویژه رشته آمار

۲۰ سوال ویژه رشته مدیریت

۲۰ سوال ویژه رشته ریاضی

۲۰ سوال ویژه رشته اقتصاد ( کار و بهره وری)

۲۰ سوال ویژه رشته امور مالی و مالیاتی

۲۰ سوال ویژه سایر رشته ها

قیمت 5000 تومان

pardakht-150x50سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران سال ۸۷ مقطع دیپلم
۲۴۰ سوال با پاسخ – نوع فایل pdf

20 سوال ادبیات فارسی،۲۰ سوال معارف اسلامی ،

۲۰ سوال هوش و استعداد سنجی ، ۲۰ سوال ریاضیات

۲۰ سوال زبان انگلیسی

قیمت 3000 تومان

pardakht-150x50

پاسخ دهید