بخش پشتیبانی

نکات مهم:

1- حتما در هنگام خرید آدرس ایمیل معتبر و صحیح خود را وارد کنید. ایمیل www ندارد و در صورتی که آدرس ایمیل را وارد نکنید سایت مسئولیتی در قبال خرید شما نخواهد داشت.

2- یک فایل را دوبار خرید نکنید و در صورتی که بعد از خرید موفق به دانلود نشدید از طریق پشتیبانی پیگیری نمایید تا بررسی و به ایمیل ارسال شود.

3- تمام فایل های سایت بصورت فایل زیپ رمز دار هستند لذا بعد از خرید قبل از اینکه صفحه را ببندید رمز و شماره تراکنش را یادداشت نمایید.

11111

اقتصاد کلان

تألیف: دکتر محسن نظری

انتشارات: نگاه دانش

07


قيمت كتاب 7000 تومان (pdf)
نوع فايل پي دي اف در قالب فايل فشرده zip
فايل پاورپوينت هر فصل و همچنين فايل word جزوات قابل سفارش مي باشند.
براي تهيه و دانلود اين جزوه بر روي پرداخت آنلاين در زير كليك كنيد.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب

فصل ۱ : شیوه انجام فعالیت های اقتصادی

۱)      تعریف اقتصاد کلان:

۲)      کارگزاران اقتصادی و وظایف آنها در اقتصاد کلان:

۳)      نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل دو بخشی:

۴)      نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل سه بخشی:

۵)      نحوه گردش فعالیت های اقتصادی در مدل چهار بخشی:

۶)      نشت ، تزریق:

۷)      تقاضای کل ( AD یا  ):

۸)      عرضه کل ( AS یا  ):

۹)      تعادل در اقتصاد کلان:

فصل ۲ : حسابداری ملی و شاخص قیمت ها

۱)      GDP و GNP :

2)      سایر شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی:

۳)      محاسبه شاخص ها به قیمت های بازار و به قیمت عوامل:

۴)      محاسبه شاخص ها به شکل سرانه:

۵)      روش های محاسبه شاخص های حساب های ملی:

۶)      یک اصل و چند استثناء در محاسبات ملی:

۷)      آیا معیار GNP یا GNP سرانه می تواند به عنوان شاخص رفاه کشورها در نظر گرفته شود؟

۸)      تعریف شاخص قیمت ها:

۹)      نکاتی در مورد شاخص قیمت ها:

۱۰)   کاربرد شاخص قیمت ها:

فصل ۳ : مدل های تعیین درآمد ملی تعادلی و سیاست های مالی

۱)      تابع مصرف:

۲)      بررسی تابع مصرف کینز از طریق نمودار:

۳)      تابع پس انداز ملی:

۴)      استخراج تابع پس انداز از تابع مصرف از طریق نمودار:

۵)      تابع سرمایه گذاری:

۶)      درآمد ملی تعادلی در مدل دو بخشی به روش جبری:

۷)      درآمد ملی تعادلی در مدل دوبخشی از طریق نمودار:

۸)      ضریب تکاثر:

۹)      درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی به روش جبری:

۱۰)   درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی از طریق نمودار:

۱۱)   ضرایب تکاثر در مدل سه بخشی:

۱۲)   ضریب تکاثر بودجه متوازن یا متعادل ():

۱۳)   درآمد ملی تعادلی در مدل سه بخشی وقتی که مالیات درونزا است:

۱۴)   درآمد ملی تعادلی در مدل چهار بخشی به روش جبری:

۱۵)   درآمد ملی تعادلی در مدل چهار بخشی از طریق نمودار:

۱۶)   ضرایب تکاثر در مدل چهار بخشی:

۱۷)   سیاست مالی:

۱۸)   شکاف (حفره) رکودی:

۱۹)   شکاف (حفره) تورمی:

۲۰)   تناقض یا معمای خست:

۲۱)   پایداری و ناپایداری تعادل درآمد ملی:

۲۲)   تثبیت کننده های خودکار:

فصل ۴ : بازار پول و سیاست های پولی

۱)      چرا پول بوجود آمد؟

۲)      تاریخچه تکامل پول:

۳)      وظایف پول:

۴)      حجم پول در گردش، نقدینگی و سرعت گردش پول:

۵)      تقاضای پول:

۶)      تقاضای پول از روش نموداری:

۷)      عرضه پول:

۸)      تعادل در بازار پول:

۹)      تغییر در تعادل بازار پول:

۱۰)   عوامل تعیین کننده عرضه پول:

۱۱)   ضریب تکاثر پول:

۱۲)   سیاست پولی:

۱۳)   ابزارهای سیاست پولی:

۱۴)   نظریه مقداری پول:

۱۵)   نظریه مکتب کمبریج برای تقاضای پول:

۱۶)   نظریه تقاضا پول فریدمن (نظریه جدید مقداری پول):

۱۷)   نظریه تقاضای معاملاتی بامول – توبین:

۱۸)   قانون گرشام:

فصل ۵ : تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول (مدل IS – LM )

1)      تعریف تابع IS :

2)      استخراج تابع IS از طریق نمودار:

۳)      استخراج IS از طریق جبری:

۴)      شیب تابع IS:

5)      نقاط خارج از منحنی IS:

6)      انتقال تابع IS:

7)      تغییر شیب تابع IS:

8)      تعریف تابع LM:

9)      استخراج LM از طریق جبری:

۱۰)   شیب تابع  LM:

11)   نقاط خارج از منحنی LM:

12)   انتقال تابع LM:

13)   تغییر شیب تابع LM:

14)   تعادل همزمان بازار کالا و بازار پول:

۱۵)   تغییر در تعادل همزمان بازار کالا و پول:

۱۶)  کارایی سیاست های پولی و مالی در مدل :

فصل ۶ : نظریه های مصرف و سرمایه گذاری

۱)      نظریه های مصرف:

۲)      عوامل مؤثر بر مصرف ملی:

۳)      نظریه مصرف درآمد مطلق (کینز):

۴)      انتقادهای وارده به نظریه مصرف کینز:

۵)      نظریه مصرف درآمد نسبی دوزنبری:

۶)      نظریه مصرف درآمد دائمی (فریدمن):

۷)      نظریه مصرف سیکل زندگی مودیلیانی:

۸)      نظریه های سرمایه گذاری:

۹)      عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری:

۱۰)   نظریه اصل شتاب ساده سرمایه گذاری:

۱۱)   انتقادهای وارده به اصل شتاب ساده:

۱۲)   اصل شتاب با وقفه:

۱۳)   نظریه کارایی نهایی سرمایه گذاری:

۱۴)   ارزش زمانی پول:

۱۵)   ارزش حال و ارزش آینده:

۱۶)   خالص ارزش حال (NPV):

17)   نرخ بازدهی داخلی (IRR):

فصل ۷ : نظریه های تورم و بیکاری

۱)      تعریف تورم:

۲)      اندازه گیری تورم:

۳)      آثار تورم:

۴)      علل تورم:

۵)      علت اختلاف کلاسیک ها و کینزین ها در مورد منحنی عرضه کل:

۶)      انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن:

۷)      طبقه بندی تورم بر حسب شدت و ضعف آن:

۸)      درمان تورم:

۹)      تعریف بیکاری:

۱۰)   انواع بیکاری:

۱۱)   علت بیکاری:

۱۲)   تعریف منحنی فیلیپس:

۱۳)   شکل های مختلف منحنی فیلیپس:

۱۴)   انتقال منحنی فیلیپس:

۱۵)   تفسیر فریدمن – فلپس از منحنی فیلیپس:

۱۶)   نظریه مکتب انتظارات عقلایی در مورد منحنی فیلیپس:

2 پاسخ به جزوه كتاب اقتصاد کلان دکتر محسن نظری

پاسخ دهید