دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواري فني حرفه اي تعمير اتومبيل هاي سواري درجه 2

نمونه سوالات آزمون ادواري فني حرفه اي تعمير اتومبيل هاي سواري درجه 2

دو مجموعه نمونه سوال آزمون ادواري فني حرفه اي تعمير اتومبيل هاي سواري درجه 2

تعداد صفحات: 20 صفحه
 
تعداد سوالات : بیش از 100 سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت 5000 تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50

دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته تراشکاری درجه ۲

مرجع کامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته تراشکاری درجه ۲

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه
 
تعداد سوالات : بیش از ۸۰۰ سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۸۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50

دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته ی دارویار تجربی

مرجع کامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته ی دارویار تجربی

تعداد صفحات: ۹۸ صفحه
 
تعداد سوالات : بیش از ۵۰۰ سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50

دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته ی مانتو دوز

مرجع کامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته ی مانتو دوز

تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه
 
تعداد سوالات : بیش از ۱۰۰۰ سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۷۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50

دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته خیاط لباس شب و عروس

مرجع کامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته خیاط لباس شب و عروس

تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه
 
تعداد سوالات : ۱۱۱۴ سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۷۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50