پاورپوینت

پاورپوینت ابعاد ساختار سازمانی

پاورپوینت و فایل ورد با عنوان ابعاد ساختار سازمانی

مطابق با فصل سوم کتاب

تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)

تألیف: استیفن رابینز

ترجمه: دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد

عناوین پرداخته شده :

فصل ۳ : ابعاد ساختار سازمانی
۱) ابعاد ساختار سازمانی:
۲) تعریف پیچیدگی:
۳) چرا پیچیدگی مهم است؟
۴) تعریف رسمیت:
۵) چرا رسمیت مهم است؟
۶) رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی:
۷) فنون رسمی سازی:
۸) رابطه بین رسمیت و پیچیدگی:
۹) تعریف تمرکز و عدم تمرکز:
۱۰) تصمیم گیری و تمرکز:
۱۱) چرا تمرکز مهم است؟
۱۲) ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت:

 
نوع فایل :فایل پاورپوینت +word در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت در ۱۵ اسلاید ارائه شده و کاملا قابل ویرایش و حذف و اضافه کرذن اسلاید و مطالب مندرج را دارد.
به همراه این پاورپوینت فایل ورد کامل این فصل نیز به عنوان هدیه قابل دانلود می باشد.
قیمت ۱۷۰۰۰ تومان
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

برای خرید و دانلود بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید

 pardakht-150x50

پاورپوینت

پاورپوینت اندازه سازمان

پاورپوینت و فایل ورد با عنوان اندازه سازمان

مطابق با فصل پنجم کتاب

تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)

تألیف: استیفن رابینز

ترجمه: دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد

عناوین پرداخته شده :

فصل ۵ : اندازه سازمان
۱) اندازه سازمان:
۲) تعریف اندازه سازمان:
۳) طرفداران تعیین کننده بودن اندازه:
۴) انتقاداتی بر تعیین کننده بودن اندازه:
۵) اندازه و پیچیدگی:
۶) اندازه و رسمیت:
۷) اندازه و تمرکز:
۸) یک سئوال بسیار مهم: چه اندازه ای بزرگ است؟
۹) موضوعات ویژه در ارتباط با اندازه سازمان:
۱۰) بحث در مورد نسبت کارکنان اداری:
۱۱) تئوری سازمان و مؤسسات بازرگانی کوچک:

 
نوع فایل :فایل پاورپوینت +word در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت در ۱۵ اسلاید ارائه شده و کاملا قابل ویرایش و حذف و اضافه کرذن اسلاید و مطالب مندرج را دارد.
به همراه این پاورپوینت فایل ورد کامل این فصل نیز به عنوان هدیه قابل دانلود می باشد.
قیمت ۱۷۰۰۰ تومان
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

برای خرید و دانلود بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید

 pardakht-150x50

پاورپوینت

پاورپوینت محیط سازمان

پاورپوینت و فایل ورد با عنوان محیط سازمان

مطابق با فصل هفتم کتاب

تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)

تألیف: استیفن رابینز

ترجمه: دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد

عناوین پرداخته شده :

فصل ۷ : محیط
۱) محیط:
۲) تعریف محیط:
۳) محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی:
۴) محیط واقعی در برابر محیط ذهنی:
۵) عدم اطمینان محیطی:
۶) تحقیقات عمده درباره محیط:
۷) برنز و استاکر:
۸) امری و تریست:
۹) لارنس و لُورش:
۱۰) ترکیب نظریه ها: تعریف و سنجش محیط:
۱۱) دیدگاه موافق خاصیت تعیین کننده بودن محیط:
۱۲) دیدگاه مخالف خاصیت تعیین کننده بودن محیط:
۱۳) نظریه رابطه محیط و جمعیت (مجموعه سازمان ها):
۱۴) رابطه محیط و ساختار:
۱۵) محیط و پیچیدگی:
۱۶) محیط و رسمیت:
۱۷) محیط و تمرکز:

نوع فایل :فایل پاورپوینت +word در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت در ۱۹ اسلاید ارائه شده و کاملا قابل ویرایش و حذف و اضافه کرذن اسلاید و مطالب مندرج را دارد.
به همراه این پاورپوینت فایل ورد کامل این فصل نیز به عنوان هدیه قابل دانلود می باشد.
قیمت ۲۰۰۰۰ تومان
دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

برای خرید و دانلود بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید

 pardakht-150x50

جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب مبانی مدیریت استیفن رابینز و دیوید ای.دی سنزو

مبانی مدیریت

تألیف: استیفن پی رابینز – دیوید ای. دی سنزو

ترجمه: دکتر سیدمحمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


قیمت فایل ۱۵۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف در قالب فایل فشرده zip
فایل پاورپوینت هر فصل و همچنین فایل word جزوات قابل سفارش می باشند.
برای تهیه و دانلود این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
new-pardakht-anline

فهرست مطالب مندرج

فصل ۱ : مدیریت و مدیران

۱)      مدیران چه کسانی هستند و کجا کار می کنند؟

۲)      سه ویژگی مشترک همه سازمان ها کدامند؟

۳)      وجه تمایز مدیران و کارکنان عملیاتی چیست؟

۴)      مدیران چه عناوینی را در سازمان ها دارند؟

۵)      مدیریت را چگونه تعریف می کنیم؟

۶)      چهار وظیفه مدیریت کدامند؟

۷)      نقش های مدیریت کدام اند؟

۸)      آیا شغل مدیر جهانی است؟

۹)      آیا مدیریت سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی یکی است؟

۱۰)   چقدر به مدیران اهمیت داده می شود؟

۱۱)   چرا باید به مطالعه مدیریت پرداخت؟

۱۲)   چگونه مدیریت را مطالعه کنیم؟

۱۳)   نگرش فرآیندی چیست؟

۱۴)   چگونه نگرش سیستمی می تواند مفاهیم مدیریت را یکپارچه نماید؟

۱۵)   نگرش اقتضایی در مطالعه مدیریت چیست؟

فصل ۲ : چهره متحول مدیریت

۱)      نیروهای تغییر در محیط:

۲)      آیا رقابت جهانی وجود دارد؟

۳)      چگونه جهانی شدن بر اقدامات مدیریتی تأثیر می گذارد؟

۴)      چرا بر تکنولوژی تأکید می شود؟

۵)      جامعه چه انتظاراتی از مدیران دارد؟

۶)      چرا بر کارآفرینی تأکید می شود؟

۷)      سازمان معاصر:

۸)      چرا باید به کیفیت توجه فزاینده داشت؟

۹)      چرا باید مدیران به جای تغییرات تدریجی به تغییرات سریع فکر کنند؟

۱۰)   چرا سازمان ها کارکنان خود را از کار برکنار می کنند؟

۱۱)   چرا بر انعطاف پذیری و موقتی بودن کارمندان تأکید می شود؟

۱۲)   مدیر معاصر:

۱۳)   چگونه مدیران به مربیان دارای اختیار تبدیل می شوند؟

۱۴)   چگونه مدیران اخلاقیات خود را بهبود می بخشند؟

فصل ۳ : مبانی برنامه ریزی

۱)      تعریف برنامه ریزی:

۲)      چرا مدیران باید به صورت رسمی برنامه ریزی کنند؟

۳)      انتقادات وارده بر برنامه ریزی رسمی چیست؟

۴)      آیا برنامه ریزی عملکرد سازمانی را بهبود می بخشد؟

۵)      انواع برنامه:

۶)      چگونه برنامه های استراتژیک و عملیاتی متمایز می شوند؟

۷)      برنامه ها در کدام جدول های زمانی وجود دارند؟

۸)      برنامه های کلی و تفصیلی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

۹)      چگونه برنامه های یکبار مصرف از برنامه های چندبار مصرف متمایز می شوند؟

۱۰)   مدیریت بر مبنای هدف (MBO) چیست؟

۱۱)   عناصر مشترک مدیریت بر مبنای هدف کدام اند؟

۱۲)   آیا مدیریت بر مبنای هدف نتیجه بخش است؟

۱۳)   آیا اهداف نقاط ضعفی هم دارند؟

۱۴)   اهمیت استراتژی سازمانی:

۱۵)   فرآیند مدیریت استراتژیک چگونه عمل می کند؟

۱۶)   چگونه استراتژی ها تدوین می شود؟

۱۷)   پس از تدوین استراتژی چه اتفاقی رخ می دهد؟

۱۸)   TQM به عنوان یک اسلحه استراتژیک:

۱۹)   کارآفرینی چیست؟

۲۰)   آیا کارآفرینان همگی دارای ویژگی های مشابه هستند؟

فصل ۴ : روش ها و ابزارهای برنامه ریزی

۱)      بررسی محیط:

۲)      پویشگری محیطی چیست؟

۳)      انواع گوناگون پیش بینی چیست؟

۴)      انواع مختلف روش های پیش بینی چیست؟

۵)      الگوبرداری چگونه به کار می آید؟

۶)      سری های ISO 9000  (۱۹۸۷) چیست؟

۷)      بودجه:

۸)      انواع اصلی بودجه:

۹)      چگونه بودجه افزایشی با بودجه بندی بر مبنای صفر فرق می کند؟

۱۰)   چگونه از نمودار گانت استفاده می کنید؟

۱۱)   تجزیه و تحلیل شبکه پرت چیست؟

۱۲)  تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر () چیست؟

۱۳)   نظریه صف (نظریه خط انتظار) چیست و چه وقت مفید است؟

۱۴)   برنامه ریزی در سطح شخصی: مدیریت زمان:

فصل ۵ : مبنای تصمیم گیری

۱)      فرآیند تصمیم گیری:

۲)      تصمیم گیری: الگوی عقلایی:

۳)      تصمیم گیری عقلایی محدود چیست؟

۴)      آیا در فرایند تصمیم گیری خطاهای عمومی رخ می دهد؟

۵)      چگونه مشکلات با هم فرق می کنند؟

۶)      فرق بین تصمیمات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده چیست؟

۷)      چگونه می توانید مشکلات، انواع تصمیمات و سطوح سازمانی را با هم ترکیب کنید؟

۸)      شیوه های تصمیم گیری:

۹)      مزایای تصمیم گیری گروهی:

۱۰)   معایب تصمیم گیری گروهی:

۱۱)   چه موقع گروه ها اثربخش تر هستند؟

۱۲)   چگونه تصمیم گیری گروهی را بهبود بخشیم؟

۱۳)   فرهنگ ملی و تصمیم گیری:

فصل ۶ : تکنولوژی و طراحی فرآیندهای کار

۱)      تکنولوژی و بهره وری:

۲)      چگونه می توان تولیدات را به صورت مؤثرتری طراحی کرد؟

۳)      چگونه می توان فرآیندهای تولید را بهبود بخشید؟

۴)      چگونه می توان ارائه خدمات به مشتری را بهبود بخشید؟

۵)      چگونه فناوری، توزیع محصول را بهبود می بخشد؟

۶)      آیا ۹/۹۹ درصد به اندازه کافی خوب است؟

۷)      آیا مهندسی مجدد فرآیندهای کار را بهبود خواهد بخشید؟

۸)      اتوماسیون گردش کار چیست؟

۹)      فناوری چگونه ارتباطات داخلی را بهبود می بخشد؟

۱۰)   فناوری با چه روش هایی به تصمیم گیری کمک می کند؟

۱۱)   ابعادکلیدی در یک شغل کدامند؟

۱۲)   آیا ابعاد شغلی برداشت ما هستند یا واقعاً وجود دارند؟

۱۳)   آیا اندیشه های طراحی کار را می توان در گروه ها استفاده کرد؟

۱۴)   جدول کاری:

فصل ۷ : مبانی طراحی ساختار

۱)      عناصر ساختار:

۲)      تخصصی شدن کار چیست؟

۳)      زنجیره فرماندهی چیست؟

۴)      حیطه نظارت چیست؟

۵)      اختیار و مسئولیت چیست؟

۶)      تفاوت تمرکز و عدم تمرکز چیست؟

۷)      آیا می توانید راه های پنجگانه گروه بندی واحدهای سازمانی را مشخص کنید؟

۸)      متغیرهای اقتضایی که بر ساختار اثر می گذارند:

۹)      فرق یک سازمان مکانیکی با یک سازمان ارگانیکی در چیست؟

۱۰)   چگونه استراتژی بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۱)   چگونه اندازه سازمان بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۲)   چگونه فناوری بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۳)   چگونه محیط بر ساختار اثر می گذارد؟

۱۴)   ساختار ساده چیست؟

۱۵)   دیوان سالاری های کلاسیک چگونه اند؟

۱۶)   آیا طراحی یک سازمان می تواند امتیازات دیوان سالاری را جذب و نواقص آن را حذف کند؟

۱۷)   ساختار تیم – محور (ساختار مبتنی بر تیم) چیست؟

۱۸)   چرا حرکت به سوی سازمان بدون مرز وجود دارد؟

۱۹)   فرهنگ سازمانی چیست؟

۲۰)   چگونه می توان فرهنگ ها را ارزشیابی کرد؟

۲۱)   فرهنگ سازمانی حاصل چیست؟

۲۲)   فرهنگ چگونه بر ساختار اثر می گذارد؟

فصل ۸ : مدیریت منابع انسانی

۱)      مدیران و فرآیند مدیریت منابع انسانی:

۲)      چگونه یک اتحادیه مدیریت را تحت فشار قرار می دهد؟

۳)      قانون چه اثری بر مدیریت منابع انسانی دارد؟

۴)      برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی:

۵)      چگونه یک سازمان کارمندان را ارزیابی می کند؟

۶)      چگونه نیازهای آتی سازمان به نیروی کار تعیین می شوند؟

۷)      آیا فرضی اساسی برای انتخاب دواطلبان مشاغل وجود دارد؟

۸)      مدیر کدام ابزارهای گزینشی را می تواند به کار ببرد؟

۹)      توجیه، آموزش و توسعه:

۱۰)   چگونه مستخدمان جدید را به سازمان معرفی کنیم؟

۱۱)   آموزش کارمند چیست؟

۱۲)   تفاوت توسعه و آموزش در چیست؟

۱۳)   مسیر شغلی چیست؟

۱۴)   نظام مدیریت عملکرد چیست؟

۱۵)   هنگامی که عملکرد کاهش می یابد چه اتفاقی می افتد؟

۱۶)   چگونه سطوح پرداخت تعیین می شود؟

۱۷)   چرا سازمان ها به کارکنان مزایای کارمندی می دهند؟

۱۸)   مسائل جدید در مدیریت منابع انسانی:

۱۹)   آیا  سازمان می تواند فامیلی – دوستانه باشد؟

۲۰)   آیا سازمان های معاصر موجد اضطراب اند؟

فصل ۹ : مدیریت تغییر و نوآوری

۱)      تغییر و تحول چیست؟

۲)      نیروهای لازم برای تغییر:

۳)      چگونه مدیر می تواند به عنوان عامل تغییر عمل نماید؟

۴)      دو دیدگاه پیرامون فرایند تغییر:

۵)      استعاره «آب های آرام» چیست؟

۶)      استعاره «آب های خروشان» چیست؟

۷)      چرا افراد در برابر تغییر مقاومت می کنند؟

۸)      بعضی روش های کاهش مقاومت در برابر تغییر سازمانی کدامند؟

۹)      ایجاد تغییرات در سازمان:

۱۰)   توسعه سازمانی چیست؟

۱۱)   آیا فناوری های ویژه توسعه سازمانی وجود دارد؟

۱۲)   استرس چیست؟

۱۳)   آیا علل عادی برای استرس وجود دارد؟

۱۴)   علائم استرس کدامند؟

۱۵)   خلاقیت و نوآوری چگونه با هم مرتبط شده اند؟

۱۶)   نوآوری شامل چه چیزهایی است؟

۱۷)   چگونه یک مدیر می تواند نوآوری را رواج دهد؟

فصل ۱۰ : مبانی رفتار فردی و گروهی

۱)      کانون توجه رفتار سازمانی چیست؟

۲)      اهداف رفتار سازمانی کدامند؟

۳)      نگرش ها:

۴)      آیا شخصیت می تواند معرف رفتار باشد؟

۵)      آیا ویژگی های شخصیتی می تواند عملکرد فرد را پیش بینی کند؟

۶)      چگونه شخصیت ها و شغل ها را جور کنیم؟

۷)      ادراک:

۸)      چه چیز بر ادارک اثر می گذارد؟

۹)      چگونه مدیران در مورد کارکنان قضاوت می کنند؟

۱۰)   مدیران در برآورد دیگران چه میان بر هایی را به کار می گیرند؟

۱۱)   یادگیری:

۱۲)   شرطی کردن عامل چیست؟

۱۳)   نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟

۱۴)   مدیران چگونه می توانند رفتار را شکل دهند؟

۱۵)   چرا افراد به گروه می پیوندند؟

۱۶)   مفاهیم اساسی درک رفتار گروهی کدامند؟

فصل ۱۱ : شناخت تیم های کاری

۱)      محبوبیت تیم ها:

۲)      مراحل توسعه تیم:

۳)      آیا گروه ها و تیم های کاری یکسان هستند؟

۴)      انواع تیم های کاری:

۵)      ویژگی های تیم های کاری با عملکرد عالی:

۶)      چالش های مدیریت در ایجاد بازیکنان تیمی چیست؟

۷)      یک مدیر چگونه می تواند رفتار تیمی را شکل بدهد؟

۸)      چگونه یک مدیر می تواند به تیم نیروی دوباره ببخشد؟

۹)      چرا تیم ها در مدیریت کنترل کیفیت جامع مرکزیت دارند؟

فصل ۱۲ : انگیزش و پاداش

۱)      انگیزش و نیازهای فردی:

۲)      نظریه های اولیه انگیزش:

۳)      نظریه سلسله مراتب نیازها مازلو چیست؟

۴)      نظریه X و Y مک گرگور چیست؟

۵)      نظریه بهداشت – انگیزش هرزبرگ چیست؟

۶)      تئوری های نوین انگیزش:

۷)      نظریه سه نیاز مک کلند چیست؟

۸)      چگونه درون داده ها و پی آمدها بر انگیزش اثر می گذارند؟

۹)      چرا به نظریه انتظار به عنوان نظریه ای قابل پذیرش درباره انگیزش توجه می شود؟

۱۰)   مسائل جدید در انگیزش:

۱۱)   کلید ترغیب نیروی کار ناهمگون:

۱۲)   آیا پرداخت به کارکنان باید بر مبنای ساعت کار یاعملکرد شغلی باشد؟

۱۳)   چگونه برنامه های سهیم شدن کارکنان در مالکیت سازمان بر انگیزش اثر می گذارند؟

۱۴)   آیا مدیران می توانند موجب انگیزش کارکنانی شوند که حداقل دستمزد را می گیرند؟

فصل ۱۳ : رهبری و سرپرستی

۱)      مدیران در برابر رهبران:

۲)      نظریه ویژگی های رهبری:

۳)      نظریه های رفتار رهبری:

۴)      آیا رفتارهای مشخص رهبری وجود دارند؟

۵)      اهمیت مطالعات اوهایو چه بود؟

۶)      ابعاد رهبری در مطالعات دانشگاه میشیگان چه بوده است؟

۷)      شبکه مدیریت چیست؟

۸)      نظریه های اقتضای رهبری:

۹)      الگوی فیدلر چیست؟

۱۰)   نظریه مسیر – هدف چگونه عمل می کند؟

۱۱)   الگوی رهبری مشارکتی چیست؟

۱۲)   رهبری موقعیتی چگونه عمل می کند؟

۱۳)   نظریه رهبری کاریزماتیک چیست؟

۱۴)   تفاوت رهبران عمل گرا با رهبران تحول گرا در چیست؟

۱۵)   آیا اعتبار و اعتماد واقعاً اهمیت دارد؟

۱۶)   مسائل نوین در رهبری:

۱۷)   آیا شیوه های رهبری مردان با زنان تفاوت دارد؟

۱۸)   چگونه فرهنگ ملی بر رهبری اثر می گذارد؟

۱۹)   آیا رهبری همیشه امری مهم است؟

۲۰)   چرا سرپرستان، مدیران سطح اول شناخته می شوند؟

۲۱)   ویژگی های منحصر به فرد سرپرستی چیست؟

فصل ۱۴ : ارتباطات و مهارت های میان فردی (برای دانلود فایل پاورپوینت این فصل اینجا کلیک کنید)

۱)      مبانی ارتباطات:

۲)      ارتباطات چیست؟

۳)      فرآیند ارتباط چگونه عمل می کند؟

۴)      ارتباط گفتاری چیست؟

۵)      آیا ارتباط نوشتاری کارآمدتر از ارتباط کلامی است؟

۶)      چگونه علائم غیر کلامی بر ارتباط ها اثر می گذارند؟

۷)      چه موانعی بر سر راه ارتباط اثربخش وجود دارد؟

۸)      چگونه مدیران می توانند بر موانع ارتباط پیروز شوند؟

۹)      بینش های گوناگون در فرآیند ارتباطات:

۱۰)   توسعه مهارت های میان فردی:

۱۱)   چرا مهارت های گوش دادن فعال مهم هستند؟

۱۲)   تفاوت گوش دادن فعال و غیرفعال چیست؟

۱۳)   چگونه بازخوردی اثربخش ارائه می دهید؟

۱۴)   مهارت های تفویض اختیار چیست؟

۱۵)   مهارت های مدیریت تعارض:

۱۶)   چه ابزاری را می توانید برای کاهش تعارض به کار برید؟

۱۷)   مهارت های مذاکره کدامند؟

فصل ۱۵ : مبانی کنترل

۱)      کنترل چیست؟

۲)      اهمیت کنترل:

۳)      فرآیند کنترل:

۴)      انواع کنترل:

۵)      کیفیت سیستم کنترل اثربخش:

۶)      عوامل اقتضایی در کنترل:

۷)      جنبه های غیرکارکردی کنترل:

فصل ۱۶ : روش ها و ابزار کنترل

۱)      سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) چیست؟

۲)      فرآیند تبدیل چیست؟

۳)      کنترل نگهداری چیست؟

۴)      آیا بهبود مستمر و کنترل کیفیت یکی هستند؟

۵)      انواع نسبت های رایج تجزیه و تحلیل:

۶)      حسابرسی چیست؟

۷)      تحلیل هزینه و سود چه نقشی در کنترل بازی می کند؟

۸)      حسابداری فعالیت –  محور چیست؟

جزوات كارشناسي ارشد مديريت

جزوه کتاب تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)

تألیف: استیفن رابینز

ترجمه: دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد

انتشارات: نشر صفار

قیمت کتاب ۱۵۰۰۰ تومان (pdf)
نوع فایل پی دی اف
برای تهیه این جزوه بر روی پرداخت آنلاین در زیر کلیک کنید.
فایل پاورپوینت هر فصل جداگانه همراه با فایل ورد  آماده شده و می توانید دریافت نمایید.
در زیر در مقابل فصل مورد نظر بر روی عبارت دانلود پاورپوینت کلیک کنید
new-pardakht-anline

فهرست مطالب

فصل ۱ : کلیات (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      سازمان چسیت؟

۲)      ساختار سازمان چیست؟

۳)      طرح سازمان چیست؟

۴)      تئوری سازمان چیست؟

۵)      مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتار سازمانی:

۶)      روش های مختلف ده گانه نگریستن به سازمان ها:

۷)      استعاره زیستی:

۸)      دیدگاه سیستمی:

۹)      دیدگاه چرخه حیات:

فصل ۲ : اثربخشی سازمانی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      اهمیت اثربخشی سازمانی:

۲)      در جستجوی یک تعریف:

۳)      رویکرد نیل به هدف:

۴)      پیش فرض های رویکرد نیل به هدف:

۵)      رویکرد نیل به هدف در عمل:

۶)      مسائل و مشکلات رویکرد نیل به هدف:

۷)      فایده عملی رویکردنیل به هدف برای مدیران:

۸)      رویکرد سیستمی:

۹)      پیش فرض های رویکرد سیستمی:

۱۰)   رویکرد سیستمی در عمل:

۱۱)   مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی:

۱۲)   ارزش عملی رویکرد سیستمی برای مدیران:

۱۳)   رویکرد ذینفعان استراتژیک:

۱۴)   پیش فرض های رویکرد ذینفعان استراتژیک:

۱۵)   رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل:

۱۶)   مسائل و مشکلات رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل:

۱۷)   فایده عملی رویکرد ذینفع های استراتژیک برای مدیران:

۱۸)   رویکرد ارزش های رقابتی:

۱۹)   پیش فرض های رویکرد رقابتی:

۲۰)   رویکرد ارزش های رقابتی در عمل:

۲۱)   مسائل و مشکلات رویکرد ارزش های رقابتی:

۲۲)   ارزش عملی رویکرد ارزش های رقابتی برای مدیران:

۲۳)   مقایسه رویکردهای چهارگانه اثربخشی:

فصل ۳ : ایعاد ساختار سازمانی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      ابعاد ساختار سازمانی:

۲)      تعریف پیچیدگی:

۳)      چرا پیچیدگی مهم است؟

۴)      تعریف رسمیت:

۵)      چرا رسمیت مهم است؟

۶)      رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی:

۷)      فنون رسمی سازی:

۸)      رابطه بین رسمیت و پیچیدگی:

۹)      تعریف تمرکز و عدم تمرکز:

۱۰)   تصمیم گیری و تمرکز:

۱۱)   چرا تمرکز مهم است؟

۱۲)   ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت:

فصل ۴ : استراتژی (راهبرد) (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      استراتژی:

۲)      استراتژی چیست؟

۳)      نظریه سنتی در مورد استراتژی – ساختار:

۴)      نظریه معاصر در مورد استراتژی – ساختار:

۵)      انواع چهارگانه سازمان های استراتژیک:

۶)      پیش بینی انواع استراتژی ها:

۷)      محدویدت های تعیین کننده بودن استراتژی:

۸)      رابطه صنعت و ساختار:

فصل ۵ : اندازه سازمان (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      اندازه سازمان:

۲)      تعریف اندازه سازمان:

۳)      طرفداران تعیین کننده بودن اندازه:

۴)      انتقاداتی بر تعیین کننده بودن اندازه:

۵)      اندازه و پیچیدگی:

۶)      اندازه و رسمیت:

۷)      اندازه و تمرکز:

۸)      یک سئوال بسیار مهم: چه اندازه ای بزرگ است؟

۹)      موضوعات ویژه در ارتباط با اندازه سازمان:

۱۰)   بحث در مورد نسبت کارکنان اداری:

۱۱)   تئوری سازمان و مؤسسات بازرگانی کوچک:

فصل ۶ : فناوری (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      تعریف فناوری:

۲)      نخستین گام، پژوهش وودوارد:

۳)      فناوری مبتنی بر دانش، نقش پرو در تعریف و سنجش فناوری:

۴)      عدم اطمینان محیطی، نقش تامپسون در تعریف و سنجش فناوری:

۵)      تأثیر صنعت و اندازه بر سازمان:

۶)      عامل مشترک در نظریه ها؛ تکراری بودن:

۷)      سطح واحدهای فرعی در برابر سطح سازمانی:

۸)      فناوری های تولیدی در مقابل فناوری های خدماتی:

۹)      فناوری و پیچیدگی:

۱۰)   فناوری و رسمیت:

۱۱)   فناوری و تمرکز:

فصل ۷ : محیط (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      محیط:

۲)      تعریف محیط:

۳)      محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی:

۴)      محیط واقعی در برابر محیط ذهنی:

۵)      عدم اطمینان محیطی:

۶)      تحقیقات عمده درباره محیط:

۷)      برنز و استاکر:

۸)      امری و تریست:

۹)      لارنس و لُورش:

۱۰)   ترکیب نظریه ها: تعریف و سنجش محیط:

۱۱)   دیدگاه موافق خاصیت تعیین کننده بودن محیط:

۱۲)   دیدگاه مخالف خاصیت تعیین کننده بودن محیط:

۱۳)   نظریه رابطه محیط و جمعیت (مجموعه سازمان ها):

۱۴)   رابطه محیط و ساختار:

۱۵)   محیط و پیچیدگی:

۱۶)   محیط و رسمیت:

۱۷)   محیط و تمرکز:

فصل ۸ : قدرت  کنترل (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      قدرت – کنترل:

۲)      انتقاد اساسی: گزینش استراتژیک:

۳)      منطق گزینش استراتژیک:

۴)      نظر مخالف گزینش استراتژیک:

۵)      چالش های آتی به دیدگاه اقتضایی:

۶)      غیرعقلایی بودن:

۷)      منافع ناهمسو:

۸)      ائتلاف حاکم:

۹)      قدرت:

۱۰)   مسیرهای دستیابی به قدرت:

۱۱)   تصمیمات ساختاری به عنوان یک فرآیند سیاسی:

۱۲)   عوامل اقتضایی به عنوان محدودیت ها:

۱۳)   مدل قدرت – کنترل:

۱۴)   فناوری و محیط:

۱۵)   ثبات و ساختارهای ماشینی:

۱۶)   پیچیدگی:

۱۷)   رسمیت:

۱۸)   تمرکز:

فصل ۹ : انواع ساختارهای سازمانی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      انواع ساختارهای سازمانی:

۲)      عناصر مشترک در سازمان ها:

۳)      ساختار ساده:

۴)      نقاط قوت و ضعف ساختار ساده:

۵)      چه موقع باید آن را به کار گیرید؟

۶)      بوروکراسی ماشینی:

۷)      نقاط ضعف و قوت:

۸)      چه موقع می بایست آن را به کار گیرید؟

۹)      بوروکراسی حرفه ای:

۱۰)   نقاط ضعف و قوت:

۱۱)   چه موقع می بایست آن را کار گیرید؟

۱۲)   ساختار بخشی (شعبه ای):

۱۳)   نقاط ضعف و قوت:

۱۴)   چه موقع می بایست آن را به کار گیرید؟

۱۵)   ادهوکراسی (ساختار ویژه کار – موقت):

۱۶)   نقاط ضعف و قوت:

۱۷)   چه موقع می بایست آن را به کار گیرید؟

فصل ۱۰ : بوروکراسی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      بوروکراسی:

۲)      بوروکراسی وبر:

۳)      تعریف اولیه وبر از بوروکراسی:

۴)      ویژگی های مثبت بوروکراسی وبر:

۵)      نقش وبر در بوروکراسی:

۶)      تبعات غیرکارکردی (مُخل) بوروکراسی:

۷)      فرارسیدن مرگ بوروکراسی:

۸)      اغراق در خصوص مرگ بوروکراسی:

۹)      شما نمی توانید این موضوع بدیهی را نادیده انگارید: بوروکراسی در همه جا وجود دارد!

فصل ۱۱ : ادهوکراسی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      ساختارهای ماتریسی (خزانه ای):

۲)      ساختار ماتریسی:

۳)      چه موقع باید ساختار ماتریسی را به کار ببرید؟

۴)      دو نوع ساختار ماتریسی:

۵)      نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریسی:

۶)      تئوری Z :

۷)      ساختار موازی (جانبی):

۸)      نمونه های دیگر از ادهوکراسی:

فصل ۱۲ : مدیریت فناوری و طراحی شغل (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      مدیریت فناوری و طراحی شغل:

۲)      رویکردهای مختلف به طراحی شغل:

۳)      رویکرد سیستم های فنی –  اجتماعی:

۴)      مدل ویژگی های شغل:

۵)      یک چارچوب منسجم و یکپارچه:

۶)      شیوه های خاص طراحی کار:

۷)      چه موقع مدیریت باید طراحی مجدد شغل را مورد توجه قرار دهد؟

فصل ۱۳ : مدیریت محیط (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      مدیریت محیط:

۲)      طبقه بندی استراتژی ها:

۳)      استراتژی های داخلی:

۴)      استراتژی های خارجی:

۵)      رهنمودی برای مدیریت محیط:

فصل ۱۴ : مدیریت تغییر سازمانی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      تغییر برنامه ریزی شده:

۲)      تغییر ساختاری:

۳)      مدلی برای مدیریت تغییر سازمانی:

۴)      عوامل تعیین کننده تغییر:

۵)      آغازکنندگان تغییر سازمانی:

۶)      استراتژی های برنامه های ایجاد تغییر:

۷)      اجرا:

۸)      نتایج:

۹)      پیش بینی تغییر از ابعاد ساختاری:

۱۰)   ثبات منجر به رکود می شود:

۱۱)   سازگاری داخلی به تغییر بنیادی نیاز دارد:

فصل ۱۵ : مدیریت تعارض سازمانی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      مدیریت تعارض:

۲)      تعارض و اثربخشی سازمان:

۳)      نظریه سنتی تعارض:

۴)      نظریه تعامل گرایان:

۵)      منابع تعارض سازمانی:

۶)      فنون رفع تعارض:

۷)      فنون ایجاد تعارض سازنده:

فصل ۱۶ : مدیریت فرهنگ سازمانی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      فرهنگ چیست؟

۲)      آیا سازمان ها فرهنگ واحد و یکسانی دارند؟

۳)      فرهنگ و اثربخشی سازمانی:

۴)      فرهنگ: جانشینی برای رسمی سازی:

۵)      چگونه یک فرهنگ بوجود می آید؟

۶)      صیانت و حفظ یک فرهنگ:

۷)      چگونه کارکنان فرهنگ را یاد می گیرند؟

۸)      آیا فرهنگ ها قابل مدیریت هستند؟

۹)      درک عوامل وضعی (موقعیتی):

۱۰)   اگر چنین است، چگونه؟

فصل ۱۷ : مدیریت تکامل سازمانی (برای دانلود پاورپوینت اینجا کلیک کنید)

۱)      مدیریت تکامل سازمانی:

۲)      مدیریت رشد (ارزش های اجتماعی به رشد اهمیت می دهند):

۳)      مدلی از رشد سازمانی:

۴)      افول سازمانی:

۵)      آیا مدیریت افول سازمانی عکس مدیریت رشد سازمانی است؟

۶)      مشکلات بالقوه مدیریت در هنگام افول سازمان ها:

۷)      راه حل چیست؟

فصل ۱۸ سازمان ها در آینده

۱)      فناوری اطلاعات: