دانلود

پرسشنامه آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

آزمون عمل به باورهای دینی (معبد)

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه معبد
تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: شناسایی باورهای دینی
زیر مقیاس ها: رفتار مذهبی شخصی – رفتار مذهبی جمعی – رفتار عملی – رفتار دینی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word بصورت zip

قیمت ۵۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله پس از پرداخت

pardakht-150x50

پاسخ دهید