دانلود

سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن سال ۸۶ کاردانی کارشناسی و ارشد

سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن سال ۸۶ کاردانی کارشناسی و ارشد 

(پیشنهاد ویژه براي كليه آزمون هاي استخدام بانكي )

۳۲۵ سوال در ۵۴ صفحه با پاسخ – نوع فایل pdf

آزمون عمومی شامل موارد زیر ۱۲۵ سوال:

۲۰ سوال ادبیات فارسی، ۲۰ سوال معارف اسلامی، ۲۰ سوال هوش و استعداد،

۲۰سوال ریاضی و آمار، ۲۰ سوال زبان انگلیسی، ۲۵ سوال کامپیوتر

آزمون تخصصی شامل موارد زیر ۲۰۰ سوال :

سوالات ویژه رشته های مدیریت ( دولتی، بازرگانی ، بانکداری) ۴۵ سوال

سوالات ویژه رشته اقتصاد ۲۰ سوال

سوالات ویژه رشته حسابداری ۲۵ سوال

سوالات ویژه رشته آمار و ریاضی ۱۰ سوال

سوالات ویژه رشته عمران- عمران ۵۰ سوال

سوالات ویژه رشته مترجمی زبان ۵۰ سوال

قیمت ۴۵۰۰ تومان

pardakht-150x50

پاسخ دهید