دانلود

پروژه دانشجویی با عنوان اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات

پروژه دانشجویی با عنوان اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات

نوع فایل word

تعداد صفحات ۳۰ صفحه کامل فایل word

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

pardakht-150x50

فهرست مطالب مندرج در این فایل

اخلاق حرفه‌ای ۱
مفهوم اخلاق حرفه‌ای ۲
ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای ۲
ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای ۳
نظام‌های اخلاقی عمده ۴
مهم‌ترین اصول راهبردی در کاربرد اخلاق حرفه‌ای اسلامی ۶
عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای(از نظر “زیونتس”) ۷
ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات ۸
آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات ۹
وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان‌ها ۱۰
عوامل روان شناختی مرتبط با اخلاق در کسب و کار ۱۰
از خود بیگانگی بعنوان یکی از عوامل روانشناختی مرتبط با اخلاق در کسب و کار ۱۱
ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات تجاری ۱۲
مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی ۱۲
مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای ۱۳
پیامدهای غفلت از عوامــل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای ۱۴
سه جنبه عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ایاز نظرپنیو: ۱۴
سایر عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای سازمان‌ها ۱۵
مفهوم تحویلی‌نگری در اخلاق حرفه‌ای ۱۵
ابعاد زیان‌بار تحویلی نگری در اخلاق حرفه‌ای ۱۶
الف ـ تحویل اخلاق حرفه‌ای به قانون، مقررات و آیین نامه ها: ۱۶
ب ـ تحویل مسئولیتهای اخلاقی در حرفه به مسئولیت‌های حرفه‌ای: ۱۶
ج ـ تحویل اخلاق حرفه‌ای به هنجارهای رایج در مشاغل: ۱۶
د ـ تحویل اخلاق حرفه‌ای به مسئولیتهای اخلاقی منابع انسانی: ۱۷
هـ ـ تحویل منشور اخلاقی سازمان به اصول اخلاقی: ۱۷
و ـ تحویل منشور اخلاقی سازمان به عهدنامه اخلاقی حرفه‌ها: ۱۸
پیشگیری و درمان تحویلی‌نگری ۱۸
ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در سازمانها و مؤسسات بعنوان تضمین رشد و بقاء سازمان ۱۹
مسائل اخلاقی سازمان و محیط‌های کسب و کار ۱۹
ملاک‌ها و معیارهای اخلاق ۲۲
نسبت اخلاق و قانون ۲۲
اخلاق در حوزه عمل ۲۲
موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیطهای کسب وکار ۲۳
۱- فقدان نگرش راهبردی به اخلاق حرفه‌ای: ۲۳
۲- فرافکنی ۲۳
۳- مشتری مداری بصورت ابزارنگری و نه اصیل نگری ۲۴
۴- فقدان انگیزش ۲۵
۴٫۱-تئوری‌ها و نظریه‌های انگیزش ۲۵
۵- نارضایتی شغلی ۲۶
۶- فقدان مهارت تصمیم‌گیری ۲۷
۷- بلاتکلیفی یا تعارضات اخلاقی ۲۷
۷٫۱-انواع تعارض اخلاقی ۲۷
۸- فقدان نظام‌های جامع و اخلاقی ۲۸
۹- موانع فیزیکی و روانی محیط کار ۲۹
۱۰- لقمه انگاری بجای امانت انگاری ۳۰

pardakht-150x50

پاسخ دهید