دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته ی مانتو دوز

مرجع کامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته ی مانتو دوز

تعداد صفحات: ۱۲۶ صفحه
 
تعداد سوالات : بیش از ۱۰۰۰ سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50

دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته خیاط لباس شب و عروس

مرجع کامل نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای رشته خیاط لباس شب و عروس

تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه
 
تعداد سوالات : ۱۱۱۴ سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۷۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50

دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی حرفه ای رشته نازک دوز زنانه

بسته کامل نمونه سوالات رشته نازک دوز زنانه آزمون ادواری فنی حرفه ای
تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه
 
تعداد سوالات : ۸۷۰ سوال

همراه با پاسخ سوالات

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۶۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50

دانلودفني و حرفه اي

نمونه سوالات رشته ضخیم دوز زنانه آزمون ادواری فنی حرفه ای

بسته کامل نمونه سوالات رشته ضخیم دوز زنانه آزمون فنی حرفه ای
 تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه
 
تعداد سوالات : بیش از ۷۰۰ سوال

پاسخنامه : دارد

نوع فایل : pdf در قالب فایل فشرده zip

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از پرداخت

pardakht-150x50